Birsev Hukuk Telefon
Birsev Hukuk Online Ödeme Birsev Huuk İnsan Kaynakları
Faaliyet Alanlarımız > İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku


Bireysel ya da kurumsal müvekkillerimizin yaptığı veya yapacağı her türlü hukuki işlemde profesyonel  destek sağlanması, günümüz koşullarında artık bir gereklilik halini almıştır.

Hukuk büromuzdaki danışmanlık hizmetleri müvekkillerimize hukuki ilişkilerinde karşılaşabilecekleri olası zararlardan önceden korunma olanağını sunduğu gibi uğranılan bir zararın giderilmesi bakımından da tam ve uzman destek sağlamaktadır.

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı  kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.İstihbarat ve Analiz Departmanının bu alanda yaptığı nitelikli çalışmalar,süratle aksiyona dönüştürülmektedir. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.Alınan hızlı ve etkin aksiyonlar neticesinde;Müvekkillerimiz alacaklarını en kısa sürede tahsil etmektedirler.