Birsev Hukuk Telefon
Birsev Hukuk Online Ödeme Birsev Huuk İnsan Kaynakları
Faaliyet Alanlarımız > Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı


Türkiye’deki istihdam süreçlerinde söz konusu olabilecek tüm iş hukuku sorunlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu alana özellikle aşağıdaki hususlar dahildir:


Şirketler tarafından geniş kapsamda kullanılacak genel tip iş sözleşmelerinin hazırlanması


Üst derece çalışanlar ve yöneticiler ile imzalanacak özel tip iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi


İş yeri tüzüğü hazırlanması


İş sözleşmelerinin tadili ve feshi ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti sunulması


Türkiye’de ikamet eden ve çalışan yabancılara ikamet ve çalışma izni alınması


İş akdinin feshine dayanan davaların takibi