Birsev Hukuk Telefon
Birsev Hukuk Online Ödeme Birsev Huuk İnsan Kaynakları

Haklarımı mahkeme yoluyla aramak için avukat tutmak zorunda mıyım?


Hiç kimse haklarını aramak için avukat tutmak zorunda değildir. Herkes mahkemeler önünde kendi hakkını aramak ve savunma yapmak hak ve hürriyetine sahiptir. Ancak hukukun bir bilim dalı olması nedeniyle avukatın hukuki yarıdmına başvurulması ve avukat aracılığıyla işlerin takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.